آشیو نرخ سکه

در ادامه آرشیو نرخ های سکه را مشاهده می نمائید.
تاریخ :
نوع ارز :


عنوان نرخ خریدنرخ فروشتاریخ ثبتزمان ثبت
سکه یک گرمی 185000 تومان 195000 تومان ۱۳۹۴ هفدهم اسفند ۱۲: ۱۳
ربع سکه 86 273000 تومان 283000 تومان ۱۳۹۴ هفدهم اسفند ۱۲: ۱۳
نیم سکه 86 517000 تومان 525000 تومان ۱۳۹۴ هفدهم اسفند ۱۲: ۱۳
تمام سکه 86 1008000 تومان 1016000 تومان ۱۳۹۴ هفدهم اسفند ۱۲: ۱۳
سکه یک گرمی 185000 تومان 195000 تومان ۱۳۹۴ پانزدهم اسفند ۱۳: ۷
ربع سکه 86 273000 تومان 283000 تومان ۱۳۹۴ پانزدهم اسفند ۱۳: ۷
نیم سکه 86 517000 تومان 525000 تومان ۱۳۹۴ پانزدهم اسفند ۱۳: ۷
تمام سکه 86 1008000 تومان 1016000 تومان ۱۳۹۴ پانزدهم اسفند ۱۳: ۷
سکه یک گرمی 18000 تومان 190000 تومان ۱۳۹۴ سيزدهم اسفند ۹: ۵۸
ربع سکه 86 274000 تومان 282000 تومان ۱۳۹۴ سيزدهم اسفند ۹: ۵۸
12345678910...